لوله اتصالات پلی اتیلن چه مصارفی دارد

 

ویژگی های لوله اتصالات پلی اتیلن باعث شده تا از آن برای مصارف گوناگونی همچون انتقال آب  و گاز استفاده شود. یکی از ویژگی های لوله اتصالات پلی اتیلن سرعت نصب و اجرا میباشد. در لوله های فلزی سرعت نصب پایین بوده و همین موضوع اتمام پروژه را با تاخیر مواجه میساخت. لوله اتصالات پلی اتیلن  وزن سبکتری نسبت به لوله های فلزی دارند و انتقال آنها به آسانی صورت میگیرد. لوله اتصالات پلی اتیلن مانند لوله های فلزی زنگ نمیزنند و عمر طولانی دارند.

لوله اتصالات پلی اتیلن

 

لوله اتصالات پلی اتیلن از انواع لوله های باکیفیت و مقاوم میباشد که همین موضوع باعث شده تا به مرور جایگزین لوله های فلزی و آهنی شود. از لوله اتصالات پلی اتیلن در موارد گوناگونی همچون سیستم های آتش نشانی، پروژ های انتقال آب و مایعات فشار قوی و همچنین انتقال گاز استفاده میشود. همانطور میدانید آب قاتل فلز میباشد و بعد از مدتی به مرور فلز را مورد سایش و فرسایش قرار میدهد. لوله اتصالات پلی اتیلن مانند لوله های فلزی نیستند و مقاومت بسیار خوبی در برابر نفوذ آب از خود نشان میدهند. در واقع میتوان گفت اگر صد ها سال نیز از این لوله ها برای انتقال آب استفاده شود هرگز نخواهند پوسید.